Prof. Ivan KLÁNSKÝ
Prof. Ivan KLÁNSKÝ
Předseda Společnosti F. Chopina
Předseda poroty Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina
MgA. Martin KASÍK
MgA. Martin KASÍK
Místopředseda Společnosti F. Chopina
Prezident festivalu Fryderyka Chopina
PhDr. Luděk NOSEK
PhDr. Luděk NOSEK
Místopředseda Společnosti F. Chopina
Anna KOTOUNOVÁ
Anna KOTOUNOVÁ
Tajemník
Eva SMEJKALOVÁ
Eva SMEJKALOVÁ
Tajemník
Růžena KNEDLÍKOVÁ
Růžena KNEDLÍKOVÁ
Člen Výboru