O nás

Společnost Fryderyka Chopina v České republice patří k nejstarším hudebním společnostem na světě (založena 1959). V současné době získala a získává moderní podobu, kterou jí vtiskuje nový management v čele s prezidentem Martinem Kasíkem od svého nástupu v březnu 2008. Prioritou společnosti je kromě zvýšení umělecké i společenské prestiže Chopinova festivalu v Mariánských Lázních také mimořádná podpora a péče o mladé talenty klavírního umění.

Společnost je díky svému členství v Mezinárodní federaci Chopinových společností (IFCS) jako jediná česká hudební společnost zapsána na seznamu UNESCO.

Společnost intenzivně spolupracuje na přípravách festivalu i dalších událostí s Polským institutem a Městem Mariánské Lázně, které je již tradičním spolupořadatelem Chopinova festivalu.

Sekretariát společnosti sídlí v Mariánských Lázní (Dům Chopin, Hlavní 47,353 01).